პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლის ფარგლებში,  სტუდენტებს ჩაუტარდათ ლექცია თემაზე “რა არის სახელმწიფო?”

ლექციის ამონარიდი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ლინკზე