პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლის ფარგლებში, ანა დოლიძემ სტუდენტებს ჩაუტარა ლექცია თემაზე “რა არის სახელმწიფო?”

ლექციის ამონარიდი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ლინკზე