16 დეკემბერს, პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლის ფარგლებში სტუდენტებს ლექცია მმართველობის პრობლემებთან დაკავშირებით ჩაუტარდათ.

,,პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლა” ემსახურება მიზანს, ახალგაზრდებს გაუჩინოს მოტივაცია პოლიტიკაში ჩართულობის მიმართ.

აღნიშნულ შეხვედრას დიდი დაინტერესება მოჰყვა ახალგაზრდების მხრიდან. ამასთან, გაშუქდა წამყვან მედია-საშუალებებში.

“სტუდენტთა უფლებების ადვოკატირების” პროექტი, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა “პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლა”, ხორციელდება დემოკრატიის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.