პროგრესის ცენტრის გუნდი იმყოფება გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების ექიმების და მძღოლების აქციაზე, რომელიც უკვე კვირაზე მეტია მიმდინარეობს!

არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ცენტრი უკვე 2 წელზე მეტია რაც მინიმალური ხელფასის საკითხზე მუშაობს. საქართველოში ხშირად ადამიანებს უწევთ ძალიან დაბალ ანაზღაურებაზე მძიმე შრომით პირობებში მუშაობა, სადაც მათი შრომის დაფასება არ ხდება. არსებობს ცუდი საკანონმდებლო ჩარჩო რომელიც ამ საკითხს სწორად არეგულირებს, იმისათვის რომ დასაქმებული არ იყოს მსხვერპლი, შეძლოს ღირსეული, შრომის შესაბამისი ანაზღაურების მიღება.
სასწრაფო დახმარების თანამშრომლების აქციებიც სწორედ ამ მიზეზით იმართება, რადგან სახელმწიფო და კომპანია მუდამ თვალს ხუჭავს იმ სხვაობაზე რაც დასაქმებულების შრომასა და ანაზღაურებას შორის არის.
ექიმები და მძღოლები ითხოვენ ღირსეულ ანაზღაურებას!
დღეს საქართველოში მინიმალური ხელფასი დაწესებულია და ის კვლავ თვეში 20 ლარია!