ახალგაზრდების დასაქმებასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ქ.თბილისის საკრებულოს წევრები, სტუდენტები და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
ახალგაზრდების დასაქმების საკითხი მწვავე თემაა საქართველოში. განსაკუთრებით გართულდა სიტუაცია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ფასების ზრდასთან ერთად სტუდენტების ფინანსური შესაძლებლობები მცირდება. სრულყოფილი შემოსავლის წყაროსთვის კი სასწავლებელი პროცესი არ უწყობს ხელს სტუდენტთა უმრავლესობას.
შეხვედრაზე იყო განხილული უცხო ქვეყნებში ჩამოყალიბებული სისტემები და ასეევე თუ რა ხერხებით შეიძლება დაიწყოს ამ მდგომარეობის გამოსწორება საქართველოში.