ქ.თბილისის პარტია ,,ანა დოლიძე – ხალხისთვის” საკრებულოს წევრმა, ნინო წულაძემ ახალგაზრდული საკრებულოს წევრებს საკრებულოს როლი და მისი შიდა სტრუქტურების ფუნქციები გააცნო.

თბილისის საკრებულო არის ის ორგანო სადაც ჩვენი პროექტის მეშვეობით ახალგაზრდებს აქვთ საშუალება იყვნენ ჩართულნი ქალაქისთვის ხხვადასხვა მნიშვნელოვან პროცესებში.
აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა დაეთმო სწორედ საკრებულოს, იმ მხრივ, თუ რა დანიშნულება აქვს მას დედაქალაქის მმართველობის კუთხით.