ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები მუდმივად ესწრებიან კომისიის სხდომებს ქ, თბილისის საკრებულოში.

28 მარტს ქ.თბილისის ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები საფინანსო-საბიუჯეტი კომისიის სხდომას დაესწრნენ, სადაც მათ ჰქონდათ საშუალება წარმოედგინათ თავიანთი რეკომენდაციები ბიუჯეტთან დაკავშირებით.

 

\