წარმატებით დასრულდა პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლა ქუთაისსა და ბათუმში. ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი. მსგავსი პროექტი არ იქნება ბოლო. პროგრესის ცენტრი აქტიურად აგრძელებს მუშაობას ახალგაზრდებთან და ამ ტიპის პროექტი უკვე იგეგმება უახლოეს მომავალში.