პროგრესის ცენტრის” ინიციატივით გაიმართა “განათლების ფორუმი 2022”, რომლის ფარგლებშიც განვიხილეთ განათლების ხელმისაწვდომობა, რეფორმების აუცილებლობა და დაფინანსების მოდელები.