ქ.ბათუმის პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლაში გაიმართა ლექცია ქალთა უფლებრივ მდგომარეობის შესახებ საქართველოსა და უცხოეთის მაგალითზე, რომელიც ეხებოდა განვითარების ეტაპებს. ლექცია წაიკითხა, ფილოსოფოსმა და უფლედამცველმა ლელა გაფრინდაშვილმა, რომელიც უკვე წლებია აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით.