ჩავატარეთ სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია, სადაც განხილული იქნა უმაღლესი განათლების პრობლემები.

კონფერენციაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა 200-მდე სტუდენტმა, ხოლო 130-მდე ფიზიკურად ესწრებოდა კონფერენციის მსვლელობას; საგანმანათლებლო სისტემის პრობლემები აქტუალურ ფაზაში გადავიდა, რადგან აღნიშნულ კონფერენციას ახალგაზრდების მაღალი ჩართულობა და დაინტერესება მოჰყვა;