პროგრესის ცენტრი ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით უკვე მეორე წელია რაც მინიმალური ხელფასის პროექტს ახორციელებს.
მოცემული პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მინიმალური ხელფასის დაწესება საქართველოში.
პროექტის ფარგლებში ფინალური ღონისძიება გაიმართა – ბიზნეს დაჯილდოება 2022, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესები.