ორგანიზაცია პროგრესის ცენტრმა 2020 წლის 02 დეკემბერს გამოაქვეყნა პეტიცია სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებზე. პეტიციის სახით ჩვენ მივმართავთ საქართველოს მთავრობას 2 ძირითადი მოთხოვნით.

1)პანდემიისგან გამოწვეული პრობლემების გამო, განახევრდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გადასახადი;

2)სტუდენტებს აღუდგეთ 2020 წელს ფინანსური დავალიანების გამო შეჩერებული სტატუსი.
სტუდენტები პანდემიის გამო მრავალი გამოწვევის წინაშე დადგნენ, მათ და მათმა მშობლებმა დაკარგეს სამსახური. აქედან გამომდინარე, მათ არ აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ამ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში გადაიხადონ სწავლის საფასური.
სამწუხაროდ, მთავრობა ჯერჯერობით კიდევ არ იღებს ხმას 76000 სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებთან დაკავშირებით.
მოაწერეთ პეტიციას ხელი👇