“პროგრესის ცენტრი” ესაუბრება საზოგადოებას ყველა შესაძლო ფორმატში, მათ შორის უშუალოდ, ქუჩაში.
ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვისმენთ აზრებს და ამბებს რაც შემხებლობაშია საზოგადოების სამუშაო პირობებსა და მათ ხელფასთან. შესაბამისად, ყოველდღიურად კიდევ უფრო ნათელი ხდება მიზანი, რომ სასწრაფოდ შესაცვლელია ის სამარცხვინო 20 ლარი, რაც გახლავთ საქართველოს ოფიციალური მინიმალური ხელფასი❗
საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს იმ სამართლიან ანაზღაურებას, რის შესაბამის შრომასაც სწევს ყოველდღიურად.
გადადით ლინკზე და მოაწერეთ პეტიციას ხელი, რათა ხელახლა განისაზღვროს და გაიზარდოს ოფიციალური მინიმალური ხელფასი საქართველოში 👇👇👇