პროგრესის ცენტრი მხარდაჭერას უცხადებს გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების ექიმებს!
მნიშვნელოვანია ექიმების ანაზღაურება იყოს ღირსეული და მათი შრომის შესაბამისი