“პროგრესის ცენტრის” ინიციატივით გაიმართა არაფორმალური დისკუსია პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
ღონისძიების ფარგლებში განვიხილეთ განათლების სისტემის ხარვეზები და სტუდენტური საჭიროებები. ასევე, მხარი დავუჭირეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების პროტესტს რეგიონში მყოფი სტუდენტებისთვის დისტანციური სასწავლო პროცესის სემესტრის ბოლომდე შენარჩუნებასთან დაკავშირებით