“პროგრესის ცენტრის” ინიციატივით გაიმართა არაფორმალური შეხვედრა ახალგაზრდებთან მინიმალურ ხელფასსა და ანაზღაურებად სტაჟირებასთან დაკავშირებით.
შეხვედრის ფარგლებში მომზადდა საკანონმდებლო წინადადება და დაიგეგმა სამომავლო მოქმედებები