მანქანებით მსვლელობა, აქცია – ღირსეული მინიმალური ხელფასისათვის.
როგორც იცით, საქართველოში ოფიციალური მინიმალური ხელფასი ბოლოს 1999 წელს, მაშინდელი პრეზიდენტის ბრძანებულებით განისაზღვრა – თვეში 20 ლარი.