არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ცენტრი ვითხოვთ, ღირსეულ ანაზღაურებას საქართველოში და ვითხოვთ, გაიზარდოს სახელფასო მინიმუმი.
მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს შეხვედრები საზოგადოებასთან პირისპირ. ვეკითხებით აზრს სახელფასო ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და ვაცნობთ ინიციატივას – გაიზარდოს მინიმალური ხელფასი საქართველოში.
✏️ როგორც იცით, საქართველოში ოფიციალური მინიმალური ხელფასი უკანასკნელად 1999 წელს განისაზღვრა მაშინდელი პრეზიდენტის ბრძანებულებით და შეადგენს თვეში 20 ლარს.
ეს იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის 21 ქვეყანაში მოქმედების კანონი მინ. ხელფასის შესახებ საათობრივად და სექტორალურად, რაც ყოველწლიურად მზარდია.
👉 გადადი ლინკზე და მოაწერე პეტიციას ხელი. ერთად, მოვითხოვოთ ღირსეული ანაზღაურება 👇