ორგანიზაცია პროგრესის ცენტრმა უმაღლეს სასწავლებლებში პოლიტიკურ სტრუქტურული ერთეულების შექმნის უფლების მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი დაარეგისტრირა.
სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ პოლიტიკური დისკუსიების, პოლიტიკურად განვითარების საშუალება, როგორც ეს მსოფლიოს თითქმის ყველა წამყვან უნივერსიტეტშია შესაძლებელი.