ვფიქრობთ, რომ ამ პროცესში ჩართნულნი უნდა იყვნენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებიც, ხელისუფლების უწყებებთან ერთად. დღეს წერილობით მივმართეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რათა გაგვეგო თუ რა ეტაპზეა დაპირებული სტუდენტური საცხოვრებლის მშენებლობა.

ასევე, მივმართეთ წერილობით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრციას, თუ როდის იწყებენ თანამედროვე ტიპის სტუდენტური საცხოვრებლის მშენელობას.