პროგრესის ცენტრის წარმომადგენლებმა გამართეს სამუშაო შეხვედრა ეკონომისტებთან და ექსპერტებთან  მინიმალური ხელფასის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით.
დამსწრეებმა შეხვედრაზე განიხილეს ის სარგებელი და გამოწვევები, რაც მინიმალური ხელფასის დაწესების შემთხვევაში არსებობს.