მნიშნველოვანია ბიუჯეტის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით აქტიურად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა ჯგუფები, მათ შორის სამოქალაქო სექტორი და საზოგადოება. სწორედ ამის ფარგლებში ქ.თბილისის ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები, მომდევნო კვირების განმავლობაში საკრებულოს ბიუჯეტთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ, რომელსაც სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს წარუდგენენ.