ევროპა ბევრ სხვადასხვა სისტემურ სიკეთესთან ერთად არის ღირსეული ანაზღაურება და მაღალი ხალფასი.
😇🙌
🇪🇺 ევროკავშირის 21 ქვეყანაში განსაზღვრულია მინიმალური ხელფასი საათბორივად და სექტორალურეად, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოებში ადამიანის შრომა ფასდება. ფასდება, როგორც ღირსეული სამუშაო პირობებითა და შრომის უსაფრთხოებით, ასევე სამართლიანი ხელფასით, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანის კეთილდღეობისთვის.
ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებმა ზუსტად იციან, რომ სახელმწიფო მათ უფლებებზე ზრუნავს და იცავს შრომითი ექსპლუატაციისგან.
საქართველო და ქართველი მოსახლეობა იმსახურებს შრომის ღირსეულ ანაზღაურებას, რის გარანტიასაც კანონი მინიმალური სახელფასო განაკვეთის შესახებ იძლევა.