,,პროგრესის ცენტრის” ინიციატივით კოალიცია ,,ექსპერტები განათლების რეფორმისთვის” ჩამოყალიბდა, რომლის მთავარ მიზანს განათლების სფეროში კომპეტენტური პირების მიერ განათლების პრობლემების ინვენტარიზაცია, იდენტიფიცირება და პრობლემის გადაჭრის მექანიზმებზე მუშაობა წარმოადგენს.
კოალიციის წევრები არიან:
,,პროგრესის ცენტრის” თავმჯდომარე – ელენე ელბაქიძე
პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი – მაკა ტოხიშვილი
პოლიტოლოგი – ლევან ლორთქიფანიძე
პროფესორი – ცირა ბარამიძე
პროფესორი – ცირა ბარბაქაძე
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი-  გიგი ბერიძე
კოალიცია  ჩამოყალიბდა ,,სტუდენტთა უფლებების მხარდაჭერის” პროექტის ფარგლებში.
პროექტი ხორციელდება NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY-ის მხარდაჭერით.